Άτιτλο 4.

Οριοβάτης
2021

θέλω να μείνω
αγριόχορτο
πάνω στον φράκτη
- μια άναρθρη κραυγή ανέμου
να μην καταλήξω στο θερμοκήπιο
να με ταΐζουν λίπασμα και κοπριά
οι φύλακες

 

     Οριοβάτης, Αρμίδα, 2021

Περισσότερα από τον/την Ε. Μύρων

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά