Τα κοφίνια με τα φωτοστέφανα

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Η Σάγιοκο κατέβαινε στα κελάρια, άνοιγε τα
κοφίνια, έπλεκε φωτοστέφανα και τα στερέ-
ωνε στις αμυγδαλιές και στα χελιδόνια.

 

      Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά