Ελλη(με)νισμός

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Χαϊδεύοντας τα μαλλιά της κόρης του ο πα-
τέρας της Σάγιοκο ατένιζε τη θαλασσινή απε-
ραντοσύνη κι αναλογιζόταν πως ο τόπος του
περιέκλειε μέσα του τα λιμάνια της αναχώρη-
σης – και της επιστροφής.

 

      Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018

 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά