Το μέλι της ημέρας

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Εξαντλημένοι από τις αντεγκλήσεις και
τα κονταροχτυπήματα πατέρας και κόρη άφη-
ναν κατά μέρος τις ξένες τους γλώσσες κι
αποφάσιζαν να πλάσουν τη δική τους. Οι αν-
θισμένες δαμασκηνιές στα μάτια τους σήμαι-
ναν το μέλι της ημέρας, οι δάφνες τη δόξα της
ανατολής. Το ολόγιομο φεγγάρι φανέρωνε
ολόγιομη στοργή, οι οξιές καρτερική αφοσίω-
ση. Η αγράμπελη πάλι έμοιαζε να τους ξυπνά
κάποια λησμονημένη θλίψη.

  

      Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018

 

 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά