Ιδιοτροπίες

Υδράργυρος
2016

πρι' να σου γράψω
ανάβω το μεγάλο ποίημα που έχω
απάνω στο στρογγυλό τραπέζι
και πάντα ξυρίζω τα γένια μου
είναι που θέλω να' μαι ιδανικός
όταν σε συναντούν
τα γράμματά μου

  Υδράργυρος, Εκδόσεις Οδός Πανός, 2016 

Περισσότερα από τον/την Φιλντίσης Νίκος

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά