Άτιτλο [2]

Ναυαγοί στη λεωφόρο
2017

Τάφους γέμισε τούτη η χώρα.
άλλοι είναι υγροί, άλλοι στεγνοί.
Αλλά όμως πάντα μένει φιλελεύθερη
για ν' ακουστεί ο επιθανάτιος ρόγχος
προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.

 

     Ναυαγοί στη λεωφόρο, κύμα, 2017

Περισσότερα από τον/την Σάλτος Δημήτρης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά