Άτιτλο 1.

Walkwoman
2023

Οι 300 συραμμένες φωτοτυπίες (χωρίς εικόνες), υπό τον
τίτλο Μεταπολεμική τέχνη 1945-1990, δόθηκαν στο δεύ-
τερο έτος της Καλών Τεχνών και μελετήθηκαν τόσο όσο
επέτρεπε η πλήξη που τις συνόδευε. Ήταν η ίδια αφαίρεση
που έκανε τους τύπους και τις ημερομηνίες των σχολικών
βιβλίων να ξεφεύγουν μέσα από το χαρτί που τυπώθηκαν
και να ξεχύνονται στο γραφείο.


Το γραφείο το κληρονόμησε η κόρη μου. Όταν άρχισε
να διαλύεται, με μια απότομη κίνηση ενηλικίωσης το κα-
τέβασα στον δρόμο και το φόρτωσε στο όχημά του ο τσιγ-
γάνος, με τη μουσική και τα ψέματά του. Θα μπορούσα κι
εγώ να έχω γίνει μουσικός, όσο για ψέματα θα ήταν ψέμα
να πω πως δεν λέω. Έστω, προσποιούμαι. Βοηθάει τόσο
πολύ. Βοηθάει τόσο πολύ όταν προσποιούνται και οι άλλοι.

 

      Walkwoman, Κουκκίδα, 2023

 

Περισσότερα από τον/την Chmielewski Myrto

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά