Η Σάγιοκο και η λήθη

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Μια χειμωνιάτικη ημέρα η Σάγιοκο άνοιξε
την πόρτα του αυτοκινήτου και ακολούθησε
αθόρυβα τη μητέρα της στη λήθη. Απέμειναν
μισές σελίδες από παιδικά ημερολόγια, ξανα-
νοιγμένα γράμματα, βουβά δωμάτια. Ο πατέ-
ρας της κληρονόμησε τα χρωματιστά μολύβια
της και την πίστη στα κυπαρίσσια

 

      Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018

 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά