Η Σάγιοκο και η μητέρα της

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Η Σάγιοκο από τη μητέρα της πήρε τα βαθιά
μαύρα της μαλλιά και την αγάπη για τα κυ-
παρίσσια.

 

      Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018

 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά